Kurullar

Derginin Adı:  Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi

Derginin Sahibi

Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI

Editörler Kurulu

Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY
Dr. Öğr. Üyesi Çağla YİĞİTBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ

Yayın Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ
Arş. Gör. Abdullah DİRİKOÇ

Yazım ve Dilbilgisi Editörü

Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY

Yabancı Dil Editörü

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Sekreter

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK
Arş. Gör. Abdullah DİRİKOÇ

Mizanplaj

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
Arş. Gör. Abdullah DİRİKOÇ
Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK

Alan Editörleri****

Hukuk Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI
Uluslararsı İlişkiler                                                  Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI
Politika Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Yönetim Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Edebiyat Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY
Tarih Dr. Öğr. Üyesi Hilal ŞAHİN
Sanat Dr. Öğr. Üyesi Elif MAMUR YILMAZ
Dil Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
İletişim Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Binnur YILDIRIM HACIBRAHİMOĞLU
Okul Öncesi Eğitim Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
Çocuk Gelişimi Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
Sanat Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YILMAZ
Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
Medya Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜLSELAM
Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜLSELAM
Sağlık                                                                        Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÜSTÜNER TOP
Dr. Öğr. Üyesi Çağla YİĞİTBAŞ
Felsefe  
Sosyoloji  
Psikoloji  
Mimarlık  
Spor  

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esmeray ALACADAĞLI Bayburt Üniversitesi

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Selma KARATEPE                Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖNEN İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Prof. Dr. Önder KUTLU Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Belma TUĞRUL İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. S. Erhan DEVECİ Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU Medipol Üniversitesi 
Doç. Dr. Özge METİN ASLAN Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI Artvin Çoruh Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Artvin Çoruh Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla ERİKLİ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Seda ÇARIKÇI Milli Eğitim Bakanlığı