Kurullar

Derginin Adı:  Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi

Derginin Sahibi

Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI

Editörler Kurulu

Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY
Doç. Dr. Çağla YİĞİTBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ

Yayın Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ
Arş. Gör. Abdullah DİRİKOÇ

Yazım ve Dilbilgisi Editörü

Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ

Sekreter

Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK
Arş. Gör. Abdullah DİRİKOÇ

Mizanplaj

Arş. Gör. Abdullah DİRİKOÇ
Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK

Alan Editörleri****

Hukuk Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI
Uluslararsı İlişkiler                                                  Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI
Politika Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Yönetim Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Edebiyat Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY
Tarih Dr. Öğr. Üyesi Hilal ŞAHİN
Sanat Doç. Dr. Elif MAMUR YILMAZ
Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Binnur YILDIRIM HACIBRAHİMOĞLU
Okul Öncesi Eğitim Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
Çocuk Gelişimi Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
Sanat Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YILMAZ
Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
Medya Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜLSELAM
Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜLSELAM
Sağlık                                                                        Doç. Dr. Fadime ÜSTÜNER TOP
Doç. Dr. Çağla YİĞİTBAŞ
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hürrem SÜNNEY
Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN
Kentleşme ve Çevre Doç. Dr. Levent MEMİŞ

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esmeray ALACADAĞLI Bayburt Üniversitesi

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Selma KARATEPE                Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖNEN İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Prof. Dr. Önder KUTLU Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Belma TUĞRUL İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. S. Erhan DEVECİ Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU Medipol Üniversitesi 
Doç. Dr. Özge METİN ASLAN Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI Artvin Çoruh Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Artvin Çoruh Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Tufan EMİNİ KURTULUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla ERİKLİ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Bülent İLİK Başkent Üniversitesi
Dr. Seda ÇARIKÇI Milli Eğitim Bakanlığı