"Çocukluk Haykırış" Online Resim Sergimiz

20 Haziran 2021 Pazar

"Günümüzde çocukluk algısı, yalnızca çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişimini henüz tamamlamamış olmaları hasebiyle korunmaları gerektiği görüşünden ibaret olmayıp, aynı zamanda çocukların "özne" olduğu anlayışa da tekabül etmektedir. Bu bağlamda, çocukların yalnızca bakım ve korunmaya muhtaç varlıklar ya da toplumu şekillendirecek potansiyel yetişkinler olarak addedilmesi, çocukların nesneleştirilmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Bu tek yönlü bakış açısını bertaraf etmek amacıyla çocukların özne konumunda yer aldığı ve çocuk hakları konusunda bilinç ve farkındalık yaratmayı amaçladığımız proje ve etkinliklerden biri olarak çocukluk kavramını merkeze alan bir resim sergisi etkinliği planladık. Bu bağlamda, resim ve iş öğretmenliği bölümü öğrencilerinin kendi çocukluk algılarını yansıttıkları eserlerini her bakanın da kendine göre yorumlayacağından, bu çalışmanın genç ve yetişkinleri çocukluk algısı ve çocukların sahip oldukları haklar konusunda bir kez daha düşündürmeye sevk edeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. "
 
“Çocukluk Haykırış” Online sergisi kataloğu için TIKLAYINIZ 
“Çocukluk Haykırış” Online sergisi için TIKLAYINIZ