2020-2021 Çocuk Hakları Webinar Serisinin Birinci Semineri Gerçekleştirildi

06 Kasım 2020 Cuma

Üniversitemiz Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından planlanan Webinar Serisi kapsamında “Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Hakları Sorunlarına Genel Bir Bakış” adlı seminer toplantısı 2 Kasım Pazartesi saat 14.00’te gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğünü Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Hakları ABD Öğr. Üyes Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI ve Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Hakları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi Levent ŞİMŞEK’in yaptığı toplantıya, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLİK konuşmacı olarak katılmıştır.
Sosyal hizmet uzmanı Sayın İLİK konuşmasında, Türkiye ve Dünya’daki çocuk hakları sorunlarına yönelik önemli açıklamalar yaptı. Bu sorunların çözümlerine ilişkin önerilerde bulundu. Ayrıca moderatörler ve katılımcıların sorularına yönelik önemli cevap verdi. Çocuk hakları alanına yönelik olarak yapılan toplantının gerekliliği ve öneminden bahsetti. Değerli Hocamız ve katılımcılarımıza katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.