Çocuk Hakları Sözlüğü ve Çocuk Hakları Ansiklopedisi Yazar Çağrısı

05 Kasım 2021 Cuma

Proje Hakkında:
Pek çok toplumda çocuklar için eğitim ve sağlık haklarına erişememe, temel ihtiyaçlarını karşılayamama, sokakta yaşamak ve çalışmak zorunda kalma gibi sorunlar önemini korumaktadır. 2008 krizi ve halen devam eden pandemi gibi küresel meseleler bu sorunların artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla olumsuz sosyal koşullardan en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan çocukların haklarına çok boyutlu ve çok disiplinli bir bakış açısı ile "bütüncül" çözümler aramak gereği daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle çocuklarla ilgili meseleler üzerinde düşünen, araştıran ve uygulama yapan profesyonellere çocuk haklarına ilişkin yol gösterici içerikler sunulması gerekmektedir. Çünkü çocuk haklarıyla ilişkili olarak araştırmacıların ve sahada çalışanların “terminoloji” sorunu ile karşı karşıya kaldığını gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda bu projede, çocuk hakları ile ilişkili kavramlar hakkında geniş kitlelere ulaşabilecek çok dilli (Türkçe, İngilizce, Farsça ve Arapça), web tabanlı bir çocuk hakları sözlüğü ile e-kitap olarak tasarlanacak bir çocuk hakları ansiklopedisi (Türkçe ve İngilizce) hazırlanacaktır.
Yazar Daveti:
Sizi bu projede yer alarak çocuk hakları sözlüğü ve ansiklopedisine katkı sunmaya davet ediyoruz. Sözlükte ve ansiklopedide yer almasının gerekli olduğunu düşündüğünüz kavramları belirterek, bu kavramların yazarlığını üstlenebilirsiniz. Tarafınıza en kısa zamanda geri dönüş sağlanarak çalışmaya uygun şekilde dahil edilmeniz sağlanacaktır. Sözlük ve ansiklopedi için belirlenen temel nitelikler şunlardır:
  • Bu derleme, bir disipline odaklanmamakta ve sosyoloji, antropoloji, coğrafya, siyaset bilimi, kalkınma çalışmaları, göç çalışmaları, ekonomi, edebiyat çalışmaları, tarih, felsefe, hukuk çalışmaları, kültürel çalışmalar dahil olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerdeki disiplinlerin katkılarına açıktır.
  • Sözlük çocuk hakları kavramlarına ilişkin tanımlamalar içerir, her bir madde en fazla 200 kelime ile sınırlandırılır.
  • Ansiklopedi çocuk hakları kavramlarına ilişkin literatür bilgilerinden yararlanarak kapsayıcı açıklamalar sunar, her bir madde en fazla 2500 kelime ile sınırlandırılır.
  • Yazarlık davetini kabul eden yazar aynı kavramı hem sözlük hem de ansiklopedi için hazırlar.
  • Kendi dilinizde hazırlayacağız sözlük ve ansiklopedi maddeleri diğer dillere proje çeviri ekibi tarafından çevrilecektir. Bu konuda bir sorumluluğunuz yoktur.
Önerilen Zaman Çizelgesi: 
  • 1 Aralık 2021 / Madde önerilerinin son teslim tarihi & Bölümlerin listelenmesi
  • 1 Mart 2022 / Sözlük ve ansiklopedi için seçilen maddelerin teslimi
  • 1 Mayıs 2022 / Düzeltilmiş metinlerin son teslim tarihi
  • 20 Kasım 2022 / Tahmini yayınlanma tarihi 
?Madde içeriklerinin yazımına ilişkin kılavuz ve dikkate alınacak diğer hususlar teklifi kabul etmeniz durumunda tarafınıza iletilecektir. Yazarlık davetimizi kabul ederseniz bu maile cevap yazarak kısaca kendinizi tanıtabilir ve hangi maddeleri yazmak istediğinizi belirtebilirsiniz. En fazla 3 madde yazabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla
 
PROJE İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR
Proje web sitesi:
www.cocukhaklarisozlugu.com

Sorular ve metin teslimleri için iletişim adresi:
info@cocukhaklarisozlugu.com