Sözleşmeler

Sözleşmeler İndir
İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME
ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
182 NOLU SÖZLEŞME
KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ
AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE
İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR
ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ