Hakkında

ÇOCUK HAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
 1 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan 30732 sayılı yönetmelikle faaliyete geçmiştir.
 Merkezin başlıca amaçları şöyledir;

 
  • Çocuk hakları ile ilgili her alanda bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak;
  • Alanda araştırmacılar yetiştirilmesine imkan sağlamak;
  • Mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ;
  • Çocuk hakları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak;
  • Ülkede çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve çocuk hakları ile ilgili politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak