Makale Gönder

 • Dergiye gönderilecek aday makaleler için yazarların benzerlik raporlarını aşağıdaki belgelerle birlikte iletmeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20 den fazla olan çalışmalar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yazara iade edilir.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Aday Makalenizi göndermek için TIKLAYINIZ
Aday Makale İçin Yazardan İstenen Bilgi ve Belgeler
 1. Beyan Formu (Dilekçesi)
 2. Etik Kurul Belgesi
 3. Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi Yayın Devir Formu
 4. Düzeltme Çizelgesi
 5. Benzerlik Raporu
Hakem İçin Belgeler
 1. Hakem Değerlendirme Formu


 • For candidate articles to be sent to the journal, authors are required to submit similarity reports with the following documents. Studies with a similarity rate of more than 20% are returned to the author without any further action.
 • Applications made with missing documents will not be considered.
Information and Documents Requested from the Author for the Candidate Article
 1. Declaration Form (Petition) recent
 2. Ethıcs Commıttee Certıfıcate recent
 3. Interdisciplinary Journal of Child Rights Studies recent
 4. Correction Chart
Documents for Referee
 1. Referee Evaluation Form