Çocuk Güvenliği Politikamız

Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOHUM) Çocuk Güvenliği Politikası
 
 1. Amaç: ÇOHUM Çocuk Güvenliği Politikası çocuklarla birlikte yapılan veya onları dolaylı etkileyen tüm çalışmalarına katılanların çocuk haklarını gözetmek için bilgilenmesi, bunları yaşama geçirmek için çalışması, bunu yaparken kendi fiillerinin bilincinde olması ve hesap verebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 2. Davranış Kuralları: ÇOHUM görevlileri tüm çalışmalarında aşağıda belirtilen kurallara uyacaklarını tahahhüt ederler;
 • Tüm çocukların eşit haklara sahip oldukları bilinciyle çocuklar arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak,
 • Çocukların bedenlerine saygı göstermek ve dokunmamak, sarılma, öpme, okşama gibi davranışlarda bulunmamak,
 • Çocuklarla kimsenin görmeyeceği yerlerde yalnız kalmamak,
 • Çocuklara karşı her türlü şiddet içeren eylemlerde bulunmamak,
 • Çocukları hak sahibi ve kendi öznellikleri olan bireyler olarak ve kabul etmek ve bu çerçevede saygılı davranmak,
 • Çocukları ilgilendiren her konuda çocukların katılımını ve çocukların fikirlerini dile getirmelerini teşvik etmek,
 • Çocukları istemedikleri hiçbir faaliyete, araştırmaya ya da eyleme katılmaya zorlamamak,
 • Çocukların katılımının istendiği ya da onlardan araştırma amaçlı bilgi talep edildiğinde bu faaliyetlerin amacı ve sonuçları konusunda çocukları bilgilendirmek,
 • Küçük yaşlarda veya özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer çocuklarla eşit koşullarda çalışmalara katılımı için gerekli önlemler almak,
 • Çocukların bilgilerini, görsellerini nedensiz ve keyfi biçimde paylaşmamak,
 • Çocukların bilgilerini ve görsellerini ancak çocuklar için fayda sağlayacaksa ve çocukların kendileri ve ebeveynlerinin yazılı onayı dahilinde yasal çerçeveler uygun  olarak paylaşmak,
 • Çocuklarla eşitlikçi düzeyde iletişim kurmak,
 • Çocuklar için güvenli mekanlar oluşturmak,
 • Çocukların yapılan faaliyetlerden, araştırmalardan fiziksel ve ruhsal olarak zarar görmemesini sağlamak; bu amaçla bilimsel etik kurallarını ve prosedürlerine riayet etmek,
 • Çocuk ihmal ve istismarına ilişkin riskler fark edildiği veya bunlardan şüphe duyulduğunda ÇOHUM Yönetim Kurulu’na bildirim yapmak.
 
 1. İzleme ve müdahale:  Çocuklara karşı istismar ya da ihmal konusunda duyum, şüphe ya da tanıklıklara ilişkin bildirimler ÇOHUM Yönetim Kurulu’na yapılır. ÇOHUM Yönetim Kurulu durumu ilgili kamu otoritelerine bildirmekle mükelleftir.