Ders Modülleri

Program çocuk haklarını, sadece “çocuğa verilmesi-sağlanması gereken haklar” şeklinde ele alan ve çocuğu edilgenleştiren-bağımlılaştıran “indirgemeci” bir bakış açısından ziyade çocuğun, “sırf çocuk olmasından dolayı zaten bu haklara doğuştan sahip olduğu, bu haklarla dünyaya geldiği; dolayısıyla bu hakların öznesi olduğu anlayışından hareket etmektedir”. Program öncelikle çocuğu, gelişimsel özellikleri ve tarihsel süreç içinde toplumun ve devletin çocukluk olgusu ile kurduğu ilişkiler bağlamında tanımlamayı, bu tanımlamadan sonra  çocuk olmaktan kaynaklanan hakları ve bu haklarla ilgili olarak toplumun ve devletin yükümlülüklerini-sorumluluklarını anlamayı amaçlamaktadır. Kuşkusuz çocuk haklarına böylesine geniş bir bakış açısı yaklaşabilmek, kapsamlı ve çok disiplinli bir yaklaşımla mümkün olabilir. Bu açıdan programımız, çocuk gelişimi, çocukluk kültürü ve çocukluk politikaları şeklinde üç modül olarak planlanmıştır. Bu modülleri oluşturan dersler şu şekilde sıralanmaktadır;

1.Modül: Çocuk Gelişimi Modülü
ÇH 814 Çocukta Yaratıcılık ve Sanat (303-6 AKTS)
ÇH 807 Erken Müdahalede Çocuk ve Aile Hakları (303-6 AKTS)
ÇH 815 Resim Testleri ve Çocuk Resimlerinin Analizi (303-6 AKTS)
ÇH 810 Aile ve Çocuk İlişkileri  (303-6 AKTS)
ÇH 811 Farklı Kültürlerde Çocuk Eğitimine Alternatif Yaklaşımlar (303-6 AKTS)
ÇH 818 Eğitim Ortamlarının Çocuk Üzerindeki Etkisi (303-6 AKTS)
ÇH 803 Çocukla İletişim (303-6 AKTS) (Zorunludur)
ÇH 808 Dijital Medya ve Çocuk (303-6 AKTS)
ÇH 800 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (303-6 AKTS) (Zorunludur)
 
2.Modül:  Çocukluk Kültürü Modülü
ÇH 801 Çocuk Sosyolojisi (303-6 AKTS)
ÇH 812 Türk ve Dünya Edebiyatında Çocuk (303-6 AKTS)
ÇH 813 Tarihsel Süreçte Sanatta Çocuk Temsili (303-6 AKTS)
ÇH 800 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (303-6 AKTS) (Zorunludur)
ÇH 820 Çocukluk Tarihi
 
3.Modül: Çocuk Politikaları Modülü  
ÇH 802 Çocuk Hukuku (303-6 AKTS)
ÇH 806 Yerel Yönetimlerin Çocuk Politikaları (303-6 AKTS)
ÇH 809 Çocuk ve Kentsel Mekan (303-6 AKTS)
ÇH 804 Çocuk ve Demokrasi (303-6 AKTS)
ÇH 805 Çocuklara  Yönelik Yapılar ve Politikalar  (303-6 AKTS)
ÇH 800 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (303-6 AKTS) (Zorunludur)
ÇH 801 Çocuk Sosyolojisi (303-6 AKTS)
ÇH 820 Çocukluk Tarihi