Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU
 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÜSTÜNER TOP
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Emine Ela KÜÇÜK
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İpek CEBECİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şirin BOZKURT
Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi M. Serkan ABDÜLSELAM
Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü
Öğr. Gör. Şule AKSAKAL
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Avukat Elvan ŞAHİN
Giresun Barosu
E. Seyhan KİTAPÇI
Öğretilebilir Özel Eğitime  Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği
Nilay AKKUŞ
Özel Çocukları Eğitim ve Koruma Derneği